donderdag 17 februari 2011

een tas voor de vriend en een afgewerkt kussen voor ons beiden

Op aanvraag van mathias moest ik een tas maken voor zijn laptop en zijn Ipad. Het mocht niet groot zijn, niet aangevuld met mousse, ... Kortom een simpele tas ...


ziehier het resultaat:


 hieronder kan je zien dat de binnenafwerking met blauwe ikeastof gedaan is (de stoffen zijn gekozen door the man himself)


Mathias vertrekt 2 dagen naar Dubai en hij neemt zijn nieuw tasje mee ... (ik moest het trouwens afwerken voor zijn vertrek zodat hij het zeker kon meenemen)


en dan het kussen ... zoals je het hieronder ziet liggen is er niet veel veranderd é ... 
 Maar nu gaan we eens inzoomen:
Ik ben heeeeel tevreden over mijn 2 kussens!
Ze liggen met veel trots in mijn lief zeteltje :-)

2 opmerkingen:

 1. I сοmment whenever I apprеciate a post on a
  site οr I have ѕomethіng to аԁd
  to the discussion. It is саused by thе рassiоn сommuniсаteԁ in the аrtiсle I loоked at.

  And afteг this article "een tas voor de vriend en een afgewerkt kussen voor ons beiden".
  I ωas exсited enоugh to
  ԁroρ a thought ;) I ԁo have 2 quеstions fοr you
  if уоu tend not to mіnd.

  Could it be just me or do а few of thе гeѕpοnseѕ come acroѕs liκe theу are comіng
  from bгaіn dеad іnԁiѵiduаls?

  :-Р Anԁ, if you аre pоѕtіng at other ѕocial ѕites, I wоuld like to folloω уou.
  Would уоu mаκе а list the comρlеtе uгls оf youг community sites lіκe your linκеԁin ргοfіle, Fасebooκ page оr twitter fеed?


  Αlso νisit mу ωeb blog: walmart garden centers
  Also see my site :: walmart garden centers

  BeantwoordenVerwijderen